Forum des Halles

Het Bureau voor Toerisme - Inforville heeft een tentoonstellingsruimte die volledig werd gerenoveerd in 2007, het Forum des Halles. Deze ruimte leent zich uitstekend voor allerlei tentoonstellingen, met name voor schilderkunst en fotografie.


Huidige tentoonstellingen

Raadpleeg onze agenda om te weten welke tentoonstellingen hier momenteel lopen in de Forum des Halles.

Zomertentoonstelling

Elk jaar tijdens de maanden juli en augustus bieden wij een tentoonstelling over een thema in het bijzonder gericht op de stad van Louvain-la-Neuve en de UCL. In 2008 ontving het Forum verschillende architectonische projecten die werden geselecteerd voor de bouw van het nieuwe Museum van Louvain-la-Neuve aan de rand van het meer. In 2009 werd een hulde gebracht aan Michael Woitrin en al diegenen die hebben bijgedragen tot de oprichting van Louvain-la-Neuve.


Exposeren in het Forum des Halles

Om een tentoonstelling te organiseren in de Forum des Halles, moet u (hetzij rechtstreeks, per post of per mail) een aanvraag indienen bij onze Dienst van Toerisme – Inforville, via het e-mail adres inforville@uclouvain.be.

Een selectiecommité zal uw dossier bestuderen u een antwoord bezorgen binnen een maand na het indienen van aanvraag. De beslissing hangt af van de beschikbaarheid van de ruimte en de geschiktheid van de inhoud van uw tentoonstelling aan de ruimte.

Raadpleeg onze voorwaarden en tarieven voor de huur van het Forum des Halles