Wandeling naar Mousty

Deze wandeling staat alle inwoners van Ottignies-Louvain-la-Neuve, en anderen toe om de velden te doorlopen tussen Limauges en La Croix Thomas na de heropening van de weg nr 24, via de Champ d'Enfer.

Gelieve dit circuit te gebruiken als de verbindingsas tussen de gehuchten, voorzien van een paar goede schoenen of laarzen.

1. De kerk van Mousty

Geklasseerd in 1952, heeft de kerk van Mousty drie kenmerken. Ten eerste is zijn plan vergelijkbaar met dat van een klooster; het tweede is zijn crypte, gegraven onder het koor, een vereringsplek van relikwieën van de pelgrims en de zieken, en het derde is meer "natuurlijk": in de zomer geeft het dak van de kerk onderdak aan een kolonie grootoorvleermuizen, waarvan de oren bijna net zo lang zijn als hun lichaam. In de winter ruilen deze vleermuizen de plek voor de ondergrondse holten ter bescherming tegen de vorst.

2. De zeemleerfabriek

Vroeger een belangrijke industriële site, werd de zeemleerfabriek gedurende meerdere jaren gebruikt als magazijn door de gemeentelijke dienst Werken-Leefmilieu. De site is nu het voorwerp van een Europees project dat tot doel heeft de site te structureren in het kader van de toekomstige ontwikkeling van Ottignies-Louvain-la-Neuve. Het project voorziet in de natuurlijke en patrimoniale exploitatie van de site met de nabijgelegen aanwezigheid van de Dijle.

3. Het Champ d'Enfer

Net achter de Place du Centenaire en zijn Japanse kersenbomen, slaat u linksaf op de Rue du Champ d’Enfer, die al snel overgaat in een voetpad. Het ingebedde reliëf van de weg als gevolg van de erosie door de karren en de regens. De vegetatie houdt de helling bijeen, maar ze is kwetsbaar: teveel gestamp elimineert haar, wat de erosie bevordert door regen en het meeslepen van stroomafwaartse modder. Deze holle weg is een miniatuurbos. Hij speelt een essentiële rol in het ecologische netwerk als verbinding tussen de verschillende beboste perken van het gemeentelijk grondgebied.

4. De zandgroeven

Vóór de aankomst op het plateau, werd het zand geëxploiteerd aan beide zijden van de weg. Aan de rechterkant is de zandafgraving nu volledig gedempt. Aan de linkerkant, is ze nog steeds duidelijk zichtbaar en wordt ze geleidelijk opgevuld met aarde.

5. Het plateau

Boven op het plateau gaat het landschap open. Dit is het gebied van grote gewassen, hazen, leeuweriken en patrijzen. Als u zich omdraait naar het oosten, krijgt u een prachtig uitzicht over de vallei. In de verte ziet u de watertoren van Blocry.

Het plateau wordt doorkruist door twee hoogspanningslijnen van de streek, die goed zichtbaar zijn door hun locatie op een waterscheiding. Een paar jaar geleden had de VZW Noctua een nestkast geplaatst voor torenvalken. Vandaag, zijn er elf van deze nestkastjes bevestigd op de hoogspanningslijn Corbais-Céroux, in samenwerking met Elia. Ze zijn allemaal bezet tijdens het broedseizoen (maart-april).

6. Het pad nr 24

Aan het kruispunt begint de weg nr 24, die onlangs heropend werd door de gemeente, op initiatief van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan voor de Natuur (PCDN). Het begin, in de holle weg, biedt een mooie overblijfsel van een haag die een of de andere prachtige meidoorn beschermt. Deze sites zijn interessant omdat ze voedsel en onderdak bieden aan heel wat soorten: egels, insectenetende vogels... Na de 100 meter langs de haag, loopt u door de velden. In de richting van het zuiden, als er geen bewolking, kunt u – maar dan wel met een verrekijker! - - de windmolens van Sombreffe zien.

7. Het braakland

Sedert enkele jaren, verscheen het braakland - dat een onderbreking betekent van de verhandelbare productie - opnieuw in het agrarische landschap. Het kan spontaan of teweeggebracht zijn. Voor de natuur biedt dit verschillende voordelen: dieren worden er weinig verstoord, en op een of andere manier blijven ze er beschermd gezien de weinige interventies die er worden toegestaan. Het is ook een belangrijke troef in het landschap.

8. De Kapel van het Thomas Kruis

Vooraleer de weg Padri Céroux in te slaan, passeert u langs de kapel van eht Thomas Kruis waar dichtbij een lindeboom is aangeplant. Volgens de volkse wijsheid wordt de storm gebroken op dit niveau. Dit verschijnsel is te verklaren door de stijgende winden uit de vallei. Als die in dezelfde richting blazen als de storm, dan moet er opgepast voor overstromingen in de vallei want de straten Culot, Champ d’Enfer en de la Vallée doen al het water naar éen enkel punt aflopen.

9. De opvang van du Puits

De opvang van du Puits, geboord in 1984 tot op een diepte van 132 m, voedt een deel van de huizen van Ottignies. Tussen 1984 en 2001, zijn de concentraties van nitraat en onkruidverdelgers in het opgepompte water verhoogd, zonder echter de toelaatbare concentratie te overschrijden. Vandaag, wint men 6 m³/u en de mengsels worden verkregen met de waters van Sauvagemont om te voldoen aan de normen voor drinkwater, vóór de distributie. In 2003 werden preventiezones (dichtbij en veraf) vastgelegd om er de activiteiten te regelen.

10. Het gehucht du Puits

In dit gehucht staat de wieg van Céroux. Het dankt zijn naam aan de putten uitgegraven naast de kapel van Sint-Katrien. Aan uw linkerhand ziet u een prachtige bakstenen hoeve gebouwd in de 19e eeuw door de familie Rauscent, identiek aan die uitgevoerd door dezelfde familie in Pinchart. Men ziet er ook in de weilanden aan de achterzijde van de boerderij, een mooie geklasseerde kastanje. Deze graslanden zijn bezet door verschillende paren van steenuilen en kerkuilen.

11. Naar le Bon Air

Ofwel neemt u de weg nr 22 die de velden doorkruist, of u loopt door tot aan het einde van du Puits alvorens naar rechts af te slaan. Vanaf daar heeft u weer een heel mooi uitzicht over Ottignies en het Sint-Pietersziekenhuis.

12. De steenbakkerij

Van de oude steenbakkerij blijfven er vandaag slechts enkele resten van muren over. De reuzen van de wijk - Jean-Joseph en Charlotte, arbeiders in de steenovens van de wijk Bon Air – doen hun optreden ter gelegenheid van verschillende volksfeesten.

13. Rue de la Briqueterie

Deze straat is al lang geleden gebetonneerd, als onderdeel van de fietspaden die Mousty met Petit Ry verbinden.

14. Rue du Cimetière

Het is een holle weg van het bostype. De dominante soorten zijn de eik, de es en de gewone esdoorn. De bodem is bedekt met een tapijt van klimop (hondsdraf). Er zijn ook enkele typische bloemen van de ondergroei zoals het nagelkruid, de geranium "robertskruid" en de braamstruik.

U keert terug tot aan de kerk van Mousty langs de weg nr 4 aan de rechterkant, vervolgens rechtdoor door de rue de la straat Briqueterie en de rue du Cimetière.