Stedenbouwkundig en duurzaam concept

 

Een droom die uitkomt

Het idee van het stadsontwerp zijn we voor een groot deel verschuldigd aan Michel Woitrin, administrateur-generaal van de UCL en professor Raymond Lemaire, een specialist in oude steden.

Zij wensten een site die het landschap respecteerde, dicht bewoond was en waar stedelijke functies zich vermengden en waar de stad zelf contacten en de dialoog bevorderde tussen studenten en niet-studenten.

Geschiedenis van Louvain-la-Neuve...

De 9 Geboden

Als begeleiding van de bouw van de stad worden een masterplan en stedebouwkundige beginselen vastgesteld. Twee fundamentele doelstellingen worden er gedefinieerd: de universitaire functionaliteit en de kwaliteit van het stadsleven.

Deze twee doelstellingen zijn onderverdeeld in 9 belangrijke geboden:

 • Een stad op menselijke schaal
 • Een voetgangersstad (de diameter van de stad is minder dan 2,5 kilometer)
 • Een stedelijk centrum met een menselijk gezicht
 • Een stedelijke sfeer met een stadscentrum vanaf het begin
 • De site is de matrix van de stad
 • Een entiteit duidelijk gedefinieerd in het landschap
 • De universiteit is de motor van de stad
 • De universiteit is geïntegreerd in de stad
 • Een flexibel ontwerp

Het stadscentrum in beton

Het hart van de stad is gebouwd op een betonnen sokkel met een oppervlakte van 12.6 ha en 39 cm dik. Het is op deze plaat, die het stratennet, de parkeerplaatsen en het station bedekt, dat de gebouwen werden opgericht. Alle normale functies van een stad zijn er te vinden: bedrijven, besturen, culturele activiteiten, alles gemengd met een hoge huisvestingsdichtheid, maar ook universitaire activiteiten.

Toegankelijkheid voor iedereen

De stad werd bedacht voor al zijn gebruikers. Zij is vastberaden toegankelijk voor iedereen en op elk niveau. De trein zet de pendelaars af in het stadscentrum en regelmatige busverbindingen met talrijke bestemmingen vertrekken vanuit Louvain-la-Neuve.

Elke trap is in parallel voorzien van een helling of een lift ten einde de personen met beperkte mobiliteit, de ouders met kinderwagens, de senioren, de fietsers, de autopeds... toe te laten zich gemakkelijk te verplaatsen.
Voor personen met beperkt zichtvermogen zijn op de stoepen en op voetgangersplaatsen aangepaste tegels aangebracht. Een uitgebreid project inzake verbetering van de openbare plaatsen is in plaats gesteld met jaarlijkse verwezenlijkingen.

Dank zij haar initiatieven op dit vlak, heeft de Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve in 2013 het Europese keurmerk EDEN voor Toeristenbestemmingen van Voortreffelijkheid inzake “Toerisme en toegankelijkheid“ ontvangen.

Een duurzaam ontwerp

Het behoud van groene ruimte en respect voor het milieu hebben op een globale manier het ontwerp van Louvain-la-Neuve. beïnvloed. Voorbeelden zijn onder andere: Respect voor het reliëf, het ontmoedigen van het gebruik van de auto, een dubbel afvoersysteem dat regenwater en afvalwater scheidt, het gebruik van aardgas als verwarming, co-generatie...  Natuurlijke ruimten aanwezig uit het verleden, met name gewassen, beboste hellingen en holle wegen, zijn bewaard gebleven.

Duurzame ontwikkeling is een constante zorg van iedere instantie voor de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve. Zowel in termen van ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg, en op het niveau van energie, water, groen maar ook van sport en cultuur, zet de stad compatibele projecten op met een duurzame ontwikkeling en behoud van de omgeving.

Bijzondere plekken van de stad over dit onderwerp zijn de volgende :

 • Het Huis voor Duurzame Ontwikkeling, Gingko Biloba een waar uitstalraam van eco-technologieën in Louvain-la-Neuve. Een creatie van de UCL en de Stad Ottignies Louvain-la-Neuve, is deze plaats gericht op de bevordering van maatschappelijke inspanningen om een duurzame toekomst voor onze planeet te garanderen. Documenten, tentoonstellingen en waardevolle adviezen over energiebesparing, eco-consumptie, klimaat, biodiversiteit in België en het milieu staan er ter beschikking. Om u op de hoogte te houden van hun vele activiteiten en evenementen : www.maisondd.be
 • Het Maison Pléiade, een experimentele woning en een of de eerst voorbeeld van lage-energie woning in de wijk Bruyères in Louvain-la-Neuve. U vindt alle wetenschappelijke en architectonisch informatie over het centrum op de site www-climat.arch.ucl.ac.be.
 • Recyhouse of het gerecycleerd huis in Limelette is een huis volledig opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Deze modelwoning werd opgericht door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Het is momenteel bezet door kantoren, maar groepsbezoeken worden echter nog steeds georganiseerd. Meer info op nummer +32 (0)2 655 77 11.

Collectief beheer

Dit kostbare erfgoed en het behoud ervan is nauw verbonden met het participatieve beheer van al hun medespelers op het terrein. Bewoners, studenten, instellingen en de universiteit, gemotiveerd door een pioniersgeest en solidariteit, hebben het ontstaan gegeven aan de cultuur van gezamenlijke besluitneming, een schitterend succes en een model voor duurzame ontwikkeling.